Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Καμαρίνι – Βεστιάριο, Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Καμαρίνι και βεστιάριο για διαδραστική χρήση από τους επισκέπτες και τους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα.