Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Κάστρο Πτελεού

Άποψη του ενετικού Κάστρου του Πτελεού Μαγνησίας, ενός από τα πιο σημαντικά λιμάνια των Βενετών.
Το Κάστρο είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο.