Ζωγραφική

“Ιόνιων νησιών”, Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα

Μικρό πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στα Ιόνια νησιά και σε παράλια της Πελοποννήσου κατά τον 5ο αιώνα.

 

Πηγή : “Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα” , Εκδόσεις : Ευρώπη | Κείμενα : Δημήτρης Μιχαλόπουλος – Εικονογράφηση : Αντώνης Μιλάνος