Διάφορα

Ιλισός, 1870

Η περιοχή του Ιλισού με το Ολυμπιείο και την Ακρόπολη στο βάθος, γύρω στα 1870.

Άγνωστος φωτογράφος.

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη