Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ιερό Ποσειδώνα

Το Ιερό του Ποσειδώνα στην Καλαυρεία Πόρου Τροιζηνίας.
Το ιερό ανασκάφηκε από τους Σουηδούς αρχαιολόγους Samuel Wide και Lennart Kjellberg το 1894 και αποτελεί την πρώτη σουηδική ανασκαφή στον ελλαδικό χώρο.