Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

«Θυμήσου!», Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θυμήσου να ανακυκλώνεις!»

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστορία του εργοστασίου φωταερίου, την γραμμή παραγωγής και τα παραπροϊόντα του, όπως την αμμωνία, τη ναφθαλίνη, την πίσσα και το υδρόθειο.
Με τη βοήθεια παιχνιδιών, καρτών και ανακυκλώσιμων προϊόντων, όπως παλιές συσκευασίες, μαθαίνουν την αξία της ανακύκλωσης και διασκεδάζουν.