Σπήλαιο Κάψια

Θραύσματα αγγείων, Σπήλαιο Κάψια

Θραύσματα από αγγεία των ύστερων ελληνικών χρόνων (4ος με 5ος αιώνας).