Απτέρα

Θέατρο της Απτέρας

Άποψη του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας. Το θέατρο οικοδομήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους και η δεύτερη τον 1ο αιώνα μ.Χ.