Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η καρέκλα του Ι. Καποδίστρια, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Κάθισμα γραφείου το οποίο χρησιμοποιούσε ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Ρωσία και κατά τη διαμονή του στη Ελβετία, την Αίγινα και το Ναύπλιο (αρ. 3318).