Διάφορα

Η Ακρόπολη , γύρω στα 1865

Η Ακρόπολη από το λόφο του Φιλοπάππου, γύρω στα 1865.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.