Κεραμική

Ηρακλής και Κέρβερος

Αττικός «δίγλωσσος» αμφορέας, 520-515 π.Χ. Αποδίδεται στον Ζωγράφο του Ανδοκίδη. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι.
Εικονίζεται ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσμο, ενώ προσπαθεί να δαμάσει τον δικέφαλο Κέρβερο. Στον ήρωα συμπαραστέκεται η προστάτιδά του θεά Αθηνά.
Πηγή: Γ.Α. Χριστόπουλος – Ι.Κ. Μπαστιάς, «Ελληνική τέχνη: Αρχαία αγγεία», Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.