Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Εργαλεία, Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Εργαλεία καλλιέργειας της γης.