Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου

Επιτύμβιες στήλες, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Επιτύμβιες στήλες και αναθηματικό ανάγλυφο από την Τροιζήνα, 4ος αι. π.Χ.