Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Επιστολές επισκόπων, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Στη βιτρίνα βρίσκονται έγγραφα με επιστολές επισκόπων ακόμη και έγγραφα συναλλαγών. Χρονολογούνται απο το 1860.
Είναι στο ανατολικό τμήμα του Μουσείου.