Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εκθέματα από τη γερμανική κατοχή, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Επιτοίχια εκθέματα σχετικά με τη γερμανική ζώνη κατοχής.