Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Είσοδος, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο της οικίας Κλεάνθους, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα κτήρια της προ-οθωνικής περιόδου στην Αθήνα.

Στον ίδιο χώρο στεγάστηκε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (1837-1841).