Απτέρα

Διμερές ιερό

Ο μικρός δίχωρος ναός, το λεγόμενο «διμερές ιερό», του 5ου αιώνα π.Χ. στην Απτέρα. Το ιερό ανέσκαψαν οι Γερμανοί ως κατακτητές το 1942.
Έχει αποδοθεί στην Αρτέμιδα, κεντρική θεότητα της πόλης και τον Απόλλωνα, ο οποίος επίσης απεικονίζεται σε αργυρά νομίσματα του 2ου αιώνα π.Χ.
[Οι πληροφορίες είναι από τον δικτυακό τόπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (chaniamuseum.culture.gr)]