Μουσείο Ραδιοφώνου

Διαφήμιση, Μουσείο Ραδιοφώνου

Διαφήμιση για το ράδιο-καραγιάννη.