Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Δημόσιος βίος, Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Μόνιμη έκθεση.

Ενότητα για τον δημόσιο βίο των Αμβρακιωτών.