Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Δήλος – Ναός των Αθηναίων

Ναός των Αθηναίων. Βρίσκεται ανάμεσα στο Ναό των Δηλίων και τον Πώρινο Οίκο. Για την οικοδόμηση του οι Αθηναίοι έστειλαν πεντελικό μάρμαρο και έμπειρους τεχνίτες (425-420π.Χ.)

Αναπαρίσταται ο Βορέας βασιλιάς της Θράκης κ προσωποποίηση του Βόρειου ανέμου, τη στιγμή που απαγάγει τη νεαρή πριγκίπισσα Ωρείθυια,θυγατέρα του Αθηναίου βασιλιά Ερεχθέα
και της βασίλισσας Πραξιθέας.