Γλυπτική

Γιγαντομαχία

Σκηνή από παράσταση Γιγαντομαχίας στη βόρεια ζωφόρο του Θησαυρού των Σιφνίων.
Διακρίνεται λιοντάρι να κατασπαράσσει έναν Γίγαντα, μπροστά από τον οποίο βρίσκονται ο Απόλλωνας και η Άρτεμη. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών