Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασίας Χίου

Γενική άποψη, Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασίας Χίου

Γενική άποψη του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασίας Χίου