Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Ατμομηχανή, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Ατμομηχανή από τα εργοστάσια Ryston Proctor & Co.