Μουσεία

Αργαλειοί

Λεπτομέρεια από την αίθουσα με τους αργαλειούς στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (ΠΛΙ) στο Ναύπλιο.