Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Απόπειρες δολοφονίας, Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Κατασκευή για τις απόπειρες δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Παρίσι το 1920  και στην Αθήνα το 1933.