Γλυπτική

Αντίνοος

Ο Αντίνοος των Δελφών. Αττικό έργο της εποχής του Αδριανού. 130-138 π.Χ. Μουσείο των Δελφών.