Ζωγραφική

“Ανατολικού Αιγαίου”, Ελληνικά πλοία του Μεσαίωνα

Πλοίο του ανατολικού Αιγαίου κατά τον 5ο αιώνα.