Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ακρόπρωρο Αγαμέμνων, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ακρόπρωρο Αγαμέμνων της  Σπετσιώτισσας Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας (1820) και είχε ως κυβερνήτη το γιό της Ιωάννη.