Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ακροκόρινθος

Υπέρθυρο. Ακροκόρινθος. Υπέρθυρο του ναού του Αγ. Δημητρίου κοσμημένο με ανάγλυφα ανθέμια μέσα σε πλοχμό, τα οποία αναπτύσσονται εκατέρωθεν σταυρού.