Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Αδριάνειο υδραγωγείο στη Νέα Ερυθραία Αττικής

Φρέατα εξαερισμού του Αδριάνειου υπόγειου υδραγωγείου που έχουν υποστεί καθίζηση στην περιοχή “Μορτερό” της Νέας Ερυθραίας Αττικής.