Μουσείο Υποδημάτων

Αγροτικά Ολλανδίας, Μουσείο Υποδημάτων

Αγροτικά υποδήματα από την Ολλανδία.

Τα ξύλινα τσόκαρα ή αλλιώς klompen αποτελούν πια μέρος της ολλανδικής ταυτότητας.