Στρατιωτικό Μουσείο Αγώνων Ρεθύμνου

Αίθουσα οπλισμού_4, Στρατιωτικό Μουσείο Ρεθύμνου

Στην αίθουσα οπλισμού και συγκεκριμένα στις προθήκες που βλέπουμε στη φωτογραφία φυλάσονται ευρήματα απο τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο απο αριστερά είναι Ιταλικά ακριβώς δίπλα είναι Γερμανικά και στη δεξιά μονή προθήκη είναι Ελλήνων αγωνιστών.