Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Αίθουσα Δ, Μουσείο Χαρτονομισμάτων

Η τέταρτη και τελευταία αίθουσα αρχίζει με τα χαρτονομίσματα των κατοχικών δυνάμεων: ιταλικές μεσογειακές και ιονικές δραχμές, γερμανικά μάρκα, βουλγαρικά λέβα, ενώ ακολουθούν οι εκδόσεις της τοπικής πρωτοβουλίας, αμέσως μετά την Απελευθέρωση.

Η έκθεση συνεχίζεται με τα χαρτονομίσματα της μετακατοχικής/μεταπολεμικής περιόδου, τα οποία από το 1947 εκδίδονται στο Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών της Τραπέζης της Ελλάδος στον Χολαργό.

Η έκθεση τελειώνει με τα τελευταία χαρτονομισμάτων σε δραχμές, τα οποία εκδόθηκαν από το 1978 έως το 1997 και κυκλοφορούσαν έως το 2002, όταν άρχισε η επίσημη κυκλοφορία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, του Ευρώ.

Στο τέλος της εκθέσεως, σε δύο ξεχωριστές προθήκες, παρουσιάζονται τα εθνικά χαρτονομίσματα των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωζώνης.