Μουσείο Τυπογραφίας

Άποψη Β’ πτέρυγας_1, Μουσείο Τυπογραφίας

Άποψη της Β’ πτέρυγας του Μουσείου Τυπογραφίας.