Αρχιτεκτονική

Άνδρος

Στην Άνδρο, στο ψηλότερο σημείο της Χώρας, βρίσκονται τα σπίτια των εφοπλιστών, όλα κλασικίζοντος ρυθμού.