Μουσείο Ραδιοφώνου

Άδεια λειτουργίας, Μουσείο Ραδιοφώνου

Άδεια κατοχής και λειτουργίας ραδιοδέκτου που χορηγήθηκε  24-1-1976 στον κ. Χαράλαμπο Μακρή από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.