Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Το βιομηχανικό καρότσι με το οποίο οι λατόμοι κατέβαζαν μάρμαρα απο την κατρακύλα στις αρχές του 20ου αι.