Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Ο μύλος του Πεντελικού όρους στην περιοχή Ντράφι Πικερμίου. Επιγραφή πάνω στον μύλο αναφέρει τη χρονολογία 1876.