Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Υπαίθριο μουσείο παραδοσιακής λατομικής τέχνης στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού όρους.