Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή που υπήρχε ο οικισμός της παλαιάς Ραπεντώσας στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού όρους. Αναφέρεται σε χάρτη του 19ου αι.