Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Το ασκητήριο του Προφήτη Ηλία στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού όρους. Χρονολογείται τον 16ο αι.