Άλλες εκδηλώσεις
15 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
15 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
18.30 Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Η Συνοικία Ν στα Μάλια

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη των Alexandre Farnoux (διευθυντής Γαλλικής Σχολής Αθηνών) και Jan Driessen (διευθυντής Βελγικής Σχολής Αθηνών) με τίτλο «Η Συνοικία Ν στα Μάλια: η έρευνα σήμερα», στο πλαίσιο των φετινών Σεμιναρίων Μινωικής Αρχαιολογίας.

Τα Σεμινάρια, που διεξάγονται στην Αρχαιολογική Εταιρεία, έχουν στόχο την εξέταση θεμάτων σχετικών με τα τρέχοντα ερευνητικά προβλήματα της μινωικής Αρχαιολογίας και την παρουσίαση καινούργιου υλικού.

Το Σεμινάριο Μινωικής Αρχαιολογίας φιλοξενείται από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία υπό την ευθύνη των εταίρων αρχαιολόγων Έφης Σαπουνά-Σακελλαράκη, Λευτέρη Πλάτωνα και Γιάννη Παπαδάτου, με γραμματέα τον Colin MacDonald.