Άλλες εκδηλώσεις
19:30 Ώρα
Ελλάδα Canadian Institute in Greece, Διονυσίου Αιγινήτου 7, Ιλίσια, Αθήνα

Τηλ.: 210 7223201
e-mail.: cig-icg@cig-icg.gr
Ιστοσελίδα

The Surgeon’s Tomb

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Διάλεξη της δρος Sherry C. Fox (διευθύντρια του Wiener Laboratory, American School of Classical Studies at Athens) με θέμα «The Surgeon’s Tomb from Paphos and Evidence for Health in Roman Cyprus».

Διοργάνωση: The Athens Association of Friends of CIG.