Σεμινάρια
7.30 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών, Νοταρά 51α, Αθήνα 10683

Τηλ.: (30) 210-8848074
Ιστοσελίδα

Νικήτας Χωνιάτης

09 Νοεμβρίου 2011

Ομιλία της καθηγήτριας Theresa Urbainczyk με τίτλο “How to Write History in the 13th Century: Nicetas Choniates”. Θέμα της οι στόχοι και τα αποτελέσματα στον τρόπο καταγραφής της ιστορίας του Βυζαντίου τον πρώιμο 13ο αι. από τον Νικήτα Χωνιάτη.