Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα

Τηλ.: 210 7210536 (εσωτ. 101)
Ιστοσελίδα

Nectar and Illusion

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Διάλεξη του Henry Maguire (Johns Hopkins University) με τίτλο «Nectar and Illusion: Art, Nature and Rhetoric in Byzantium».

Διοργάνωση: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.