Συνέδρια
8.30 π.μ. - 5.30 μ.μ. Ώρα
Ολλανδία Faculty of Theology & Religious Studies (Courtroom/Zittingzaal), Oude Boteringestraat 38, Groningen

Τηλ.: +31 (0)503635585
e-mail.:
Ιστοσελίδα

CRASIS

9-10 Φεβρουαρίου 2012

Πρώτη ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου του Γκρόνιγκεν για τη μελέτη Πολιτισμών, Θρησκειών και Κοινωνιών στον Ελληνορωμαϊκό Κόσμο (CRASIS) με θέμα «Πολιτισμοί Δικτύων στην Αρχαία Μεσόγειο» (Cultures of Networks in the Ancient Mediterranean).

Πρόγραμμα (στα αγγλικά) παρατίθεται παρακάτω:

* Annette Harder, RUG (Classics): Spiders in the “Greek Wide Web”?

* George van Kooten, RUG (Theology and Religious Studies): Paul and Erastus, the City’s Oikonomos: Networks at Corinth

* Onno van Nijf and Christina Williamson, RUG (Ancient History): Festival Networks in the Hellenistic World

* Mladen Popovich;, RUG (Theology and Religious Studies): Network Transmissions of Scholarly Knowledge between Babylonians and Jews

* Daphne Penna, RUG (History of Law): Exporting Law in the Ancient Mediterranean: Misunderstandings or New Interpretations?

* Sofia Voutsaki, RUG (Archaeology): Networks and Agents

* Tymon de Haas and Gijs Tol, RUG (Archaeology): Studying Change in Local and Regional Economic Networks in Central Italy

* Rens Tacoma, University of Leiden (Ancient History): Roman Chain Migration

* ANUAL LECTURE: Greg Woolf, St Andrews (Ancient History): The Origins of Religious Pluralism in the Roman World and Beyond

Υπεύθυνη διοργάνωσης:

Birgit van der Lans (University of Groningen)