Άλλες εκδηλώσεις
12 Μαρτίου 2013 Έναρξη
12 Μαρτίου 2013 Λήξη
15.00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904 (Philippa Pistikidis)
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Corpus επιγραφών της κεντρικής Ελλάδας

Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Διάλεξη της Μαρίας Ξενάκη (Γαλλική Σχολή Αθηνών) με τίτλο «Εισαγωγή στο Corpus επιγραφών της κεντρικής Ελλάδας (8ος-13ος αι.)».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής που διοργανώνει η Γαλλική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών.