Άλλες εκδηλώσεις
8 Οκτωβρίου 2012 Έναρξη
8 Οκτωβρίου 2012 Λήξη
18.00-20.00 Ώρα
Ελλάδα Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Διδότου 6, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904 (Philippa Pistikidis)
e-mail.: Philippa.Pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Archéologie du territoire

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Παρουσίαση του συλλογικού έργου Archéologie du territoire, de l’Egée au Sahara (επιμ. Georgia Kourtessi-Philippakis, René Treuil, 2011) από τους:

— Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

— Παναγιώτη Δουκέλλη (Πανεπιστήμιο του Αιγαίου).

— Νότα Κούρου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

— René Treuil (Université Paris 1).

Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.