Συνέδρια
Τουρκία Hotel Imbat, Kadinlar Denizli Mevkii, Kusadasi, Aydin

Τηλ.: +90 532 473 0921
e-mail.: bioarchaeology2011@yeniyuzyil.edu.tr
Ιστοσελίδα

2nd International Congress, Biomedical Sciences in Archaeology

15-18 Σεπτεμβρίου 2011

Διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται με τη συνεργασία των πανεπιστημίων Κρήτης (Τμήμα Ιστορίας της Ιατρικής) και Yeni Yüzyıl (Σχολή Επιστημών Υγείας). Θέμα της συνάντησης είναι οι νέες τάσεις στην βιοαρχαιολογική έρευνα όπως προκύπτουν από τις εξελίξεις στην βιοϊατρική και την τεχνολογία.