Άλλες εκδηλώσεις
21 Μαρτίου 2022 Έναρξη
21 Μαρτίου 2022 Λήξη
18.30 Ώρα
Ελλάδα

Ιστοσελίδα

Ύστεροι Σελευκίδες: Τι έκαναν τα χρήματά τους;

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Διαδικτυακή διάλεξη του Παναγιώτη Ιωσήφ (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης / Radboud University, Nijmegen) με θέμα «Late Seleucids: What did they do with their money?».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Νομισματικών Συναντήσεων – «Ιωάννης Τουράτσογλου» που συνδιοργανώνονται από τη Βελγική Σχολή Αθηνών (EBSA), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE-IIE/TEPA) και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών (EFA).

Για εγγραφή προκειμένου να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, πατήστε εδώ.